Milan Prokopius Managing partner, Mazars in the Czech Republic

Milan Prokopius

Milan Prokopius je od roku 2010 řídícím partnerem společnosti Mazars ČR. Do jejího čela byl jmenován jako první Čech, což potvrzuje dlouhodobý cíl skupiny Mazars poskytovat služby s nejvyšší přidanou hodnotou nejen pro mezinárodní korporace, ale i pro zdejší české firmy.  Jeho prioritou je posilování pozice firmy na lokální úrovni a její rozvoj v rámci regionu CEE.

V pozici řídícího partnera se zaměřuje především na efektivní propojování a využívání mezinárodních zkušeností a odbornosti a lokálních zkušeností a chápání potřeb klientů. Má hluboké zkušenosti s finančním auditem dle českých i mezinárodních účetních standardů a vedením zakázek. Milan Prokopius působí externě jako pokladník Francouzsko-české obchodní komory. Je auditorem zapsaným u Komory auditorů ČR, hovoří česky, francouzsky a anglicky.

Plus d’infos ?